Kwaliteit

We werken hard aan om voortdurend de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. We schrijven onze ambities en meerjaren plannen in het zgn. Schoolplan van de school, jaarlijks werken we dit conreter uit in een jaarplan.

De punten waar we het komende jaar aan werken zijn:

  • Invoeren van tablets voor groep 5 tot en met 8 voor het rekenonderwijs
  • Verder invoeren van cooperatief leren
  • Verder invoeren van Gouden Weken om de gouden-driekhoek > ouders, kind en school te versterken.
  • Verbeteren van ons leesonderwijs dm.vm. teamscholing L.i.s.t.
  • Versterken van de leerrijke omgeving en klassenmanagement

Vind ons op Facebook