Onze visie

SWS De Wending: leren met plezier!

De Wending samenwerkingsschool met onderwijs vol energie, passie  en plezier!
Op De wending gaan we samen voor een goede stevige basis waarin de basisvaardigheden die nodig zijn voor de toekomst met energie, passie en plezier worden aangeboden .
Met veel inzet en energie helpen we elkaar, vieren we met elkaar, werken we met elkaar en leren we van elkaar. We gebruiken hierbij elkaars ideeën, kennis, ervaring en talenten en werken samen met ouders, kinderen, gemeenschap en team. Vanuit het uitgangspunt van de samenwerkingsschool doen we dit vanuit twee identiteiten, openbaar en katholiek.
We gaan met passie de uitdaging aan om ieder kind een fijne basisschoolperiode te geven. Passie staat voor betrokkenheid en inlevingsvermogen, van het team maar ook van alle betrokken partijen, we houden rekening met elkaar. We zijn trots op onze school en onze kinderen en willen dat binnen en buiten de school, met alle betrokkenen, uitdragen.
We doen net een stapje meer voor onze kinderen, we werken met plezier!
Om met plezier te kunnen werken vieren we samen, hebben we aandacht voor de ander en helpen we elkaar.  Door plezier te hebben en te ervaren krijg je plezier. Plezier is ook aandacht. Als leerlingen, leerkrachten en ouders plezier hebben zijn ze betrokken, pro-actief, energiek en trots. Daardoor voeden wij de intrinsieke motivatie.
Plezier is een keuze, waar De Wending  met energie en passie voor gaat!


Binnen ons onderwijs zie je energie, passie en plezier terug in:

•    Oprechte aandacht voor verschillen tussen kinderen, verschillende opdrachten en verschillende instructie en verwerkingsvormen
•    Vertrouwen in de mogelijkheid van de ander en daar blijk van geven
•    Stevige basisvaardigheden.
•    Actieve houding om met plezier naar school te gaan.
•    Groepsdoorbrekende activiteiten zoals sportdag, maaltijden, gezamenlijke excursies, schoolreis/kamp
•    Plezierig en stimulerend leer- en werkklimaat voor leerlingen en leerkrachten
•    Thema’s en projecten
•    Activiteiten en betrokkenheid buiten de school richting gemeenschap.

In onze identiteit zie je dat terug in:
•    Vieringen
•    Acties voor een goed doel

Vind ons op Facebook