Het hoofdluisprotocol

Iedereen kan last van hoofdluis krijgen. In samenwerking met de GGD is een programma opgezet om de kinderen op school te controleren. Dit gebeurt zoveel mogelijk op de tweede woensdag na een vakantie. Ouders van de school nemen deze taak voor hun rekening. Wanneer we bij een kind hoofdluis constateren krijgt u persoonlijk bericht. Voor datums van controle verwijzen wij u naar de jaarkalender.

Samenwerkingsschool De Wending - Het hoofdluisprotocol -

Vind ons op Facebook