Informatiemoment

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een uitnodiging voor het zgn. informatie moment. Tijdens dit moment laten kinderen aan de ouders zien op welke manier zij in de groep werken.  

U krijgt daarnaast informatie over de lesstof en activiteiten van de groep. 

Samenwerkingsschool De Wending - Informatiemoment -

Vind ons op Facebook