Ouderbetrokkenheid

De Wending mag zich, als school, rijk rekenen met een zeer betrokken groep ouders. De opkomst en betrokkenheid van ouders bij vergaderingen, ouderavonden, vieringen etc. is groot. Veel ouders bieden een helpende hand bij verschillende activiteiten.

We gaan ervan uit dat iedere ouder(s) minimaal twee keer per jaar in gesprek is met de leerkracht over de vorderingen en het welbevinden van kind. Zie ook kopje 10-minuten gesprekken.

Daarnaast nodigen we ouders regelmatig uit voor verschillende activiteiten.

Bij aanvang van het schooljaar een oudergesprek waarin de vraag central staat wat uw kind nodig heeft van de leerkracht om er een goed schooljaar van te maken.

Aan het einde van het schooljaar bespreken we de overdracht naar de nieuwe groep, wat heeft in het volgende jaar specifiek aandacht nodig.

Zo kunt u de opening en afsluiting van het schooljaar bijwonen, aanwezig zijn bij opening of afsluiting van schoolbrede thema's, kijken naar een optreden van de groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten) maar ook bij de Sinterklaas of Kerstviering kunnen ouders deels aanwezig zijn.

We vinden het belangrijk dat u deze momenten als ouder mee kunt maken.

Ook kunt u meehelpen bij het organiseren van verschillende activiteiten of meedenken over de inhoudelijke zaken. Daarvoor zijn bij ons op school een activiteitenvereniging, AV, een medezeggenschapsraad, MR en heeft iedere groep een klassenouder.  Tot slot doen we regelmatig, via de Wendingweetjes of de klassenouders, een beroep op ouders om een helpende hand te bieden. U kunt hierbij denken aan vervoer bij uitjes, ondersteuning bij grote projecten in de klas, schoolreis, crea-activiteien enz....   Op deze manier kunnen we voor en met de leerlingen een heleboel mooie activiteiten organiseren. 

Vind ons op Facebook