Ouderbijdrage

Samenwerkingsschool De Wending - Ouderbijdrage -

Voor het organiseren van allerlei activiteiten (o.a Sinterklaas, Kerst, Pasen, laatste schooldag) wordt van de ouders een geldelijke bijdrage gevraagd. Dit is een vrijwillige bijdrage. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks tijdens de huishoudelijke vergadering vastgesteld. De activiteitenvereniging verantwoordt op de ouderavond de besteding van het geld. De hoogte van de ouderbijdrage was de laatste jaren 25 euro.


Klik hier voor het incassoformulier ouderbijdrage

Vind ons op Facebook