G.V.O., H.V.O., en I.V.O Identiteit

Onze school werkt met de leerlingen aan het vormen van onze 'Identiteit'. Een bewuste keuze om onze samenwerkingsidentiteit nog beter vorm te kunnen geven. In het verleden hebben ouders kunnen kiezen voor GVO, HVO, of eigen leerkracht. We zijn met het team afgelopen jaren aan de slag gegaan om onze nieuwe identiteitstekst uit te werken met daaraan gekoppeld verschillende vieringen passend bij de Samenwerkingsschool. I.v.m. het nieuwe denken willen we iedere leerling kennis laten maken met alle vormen van identiteit, zo ook met I.V.O. Daarmee willen we onze leerlingen bewust maken van de diversiteit in onze samenleving.

De kinderen blijven tijdens deze lessen in de eigen groep. De GVO, HVO en IVO vakdocenten geven , in periodes van twee weken, les aan de hele groep. De groepsleerkracht is hierbij aanwezig en zal de start- en afsluitende les van een thema van acht weken voor haar rekening nemen. 

Vind ons op Facebook