Gouden weken

De Gouden Weken starten direct na de zomervakantie en duren drie weken. Het zijn cruciale weken. Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Niet alleen sociaal, maar ook cognitief en fysiek. In een zomervakantie kunnen ze enorme ontwikkelingssprongen maken. In het proces van groepsvorming zie je dat terug. Begeleiding in deze beginfase is daarom doorslaggevend voor het ontwikkelen van een positief klimaat en het gezamenlijk vaststellen van normen. 

 Lees hier meer over de gouden weken

Samenwerkingsschool De Wending - Gouden weken -

Vind ons op Facebook