Het gymrooster

 

Groep 1 en 2: dinsdagochtend
Groep 3 en 4: maandagmiddag en dinsdagmiddag
Groep 5 en 6: maandagmiddag en vrijdagmiddag
Groep 7 en 8: dinsdagmiddag en vrijdagmiddag


Het is in verband met de hygiëne belangrijk dat de kinderen gymschoenen en gymkleding dragen.
Het is handig om de naam van uw kind er in te vermelden.

Onze gymlessen worden door onze vakdocent Yvonne Slump verzorgd, voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal in Bant. Kinderen die het laatste uur gym hebben kunnen bij de gymzaal worden opgehaald of na melding zelfstandig naar huis gaan.

Samenwerkingsschool De Wending - Het gymrooster -

Vind ons op Facebook