De Leerlingraad

Op De Wending vinden wij het belangrijk dat ook leerlingen inspraak hebben. Door middel van de leerlingenraad is dit 'formeel' geregeld.
Uit groep 5, 6, 7 en 8 wordt aan het begin van ieder schooljaar een leerling gekozen om de groep te vertegenwoordigen in de raad.
Tijdens de leerlingraadvergadering, overleggen de leerlingen met de directeur over allerlei punten. Dit kan gaan over een feest wat is geweest of wat nog komt maar ook over allerlei andere zaken in en rond de school.
Naast inspraak is het ook een prachtig leerproces om democratisch te kiezen, te vergaderen en aan de klas terug te koppelen wat er besproken en besloten is.
Door middel van de inbreng van de kinderen hopen we dat de leerlingen van De Wending met nog meer plezier naar school gaan!

Samenwerkingsschool De Wending -  -

Nieuws uit de leerlingraad

De leerlingenraad   

De leerlingenraad is voor kinderen die gekozen zijn door de juf .

Die kinderen komen uit groep 5, 6, 7, 8 . Dien kinderen hebben 4 x in een jaar een vergadering.

En die kinderen zij Sterre uit groep 8. En Thijs Sonderen uit groep 7. En Maarten uit groep 6.

En als laatste is het Femke uit groep 5. Die zijn nu voor een jaar in de leerlingenraad .

En volgend jaar zijn er weer anderen kinderen, en 3 november is de eerste vergadering .

En dan gaan we dingen voorstellen die we op school willen .   

Thijs Sonderen

Vind ons op Facebook