De Leerlingraad

Op De Wending vinden wij het belangrijk dat ook leerlingen inspraak hebben. Door middel van de leerlingenraad is dit 'formeel' geregeld.
Uit groep 5, 6, 7 en 8 wordt aan het begin van ieder schooljaar een leerling gekozen om de groep te vertegenwoordigen in de raad.
Tijdens de leerlingraadvergadering, overleggen de leerlingen met de directeur over allerlei punten. Dit kan gaan over een feest wat is geweest of wat nog komt maar ook over allerlei andere zaken in en rond de school.
Naast inspraak is het ook een prachtig leerproces om democratisch te kiezen, te vergaderen en aan de klas terug te koppelen wat er besproken en besloten is.
Door middel van de inbreng van de kinderen hopen we dat de leerlingen van De Wending met nog meer plezier naar school gaan!

Dit zijn onze vier kanjers voor de leerlingraad van schooljaar 19-20. De groepen 5, 6, 7 en 8 zijn vertegenwoordigd. De leden van de raad worden jaarlijks democratisch gekozen.

Samenwerkingsschool De Wending -  -

Vind ons op Facebook