10 minutengesprekken

We vinden het belangrijk dat u als ouders weet hoe het met uw kind op school gaat. Niet alleen de vorderingen t.a.v. de leerprestaties maar ook het welbevinden. Alle ouders worden twee keer per jaar, gekoppeld aan het rapport, uitgenodigd voor een gesprek. We gaan er dan ook vanuit dat alle ouders daar gebruik van maken. Tijdens het gesprek is er gelegenheid om allerlei informatie uit te wisselen over uw kind, onze leerling.

In het kader van de Gouden Weken worden ouders uitgenodigd in de periode voor de herfstvakantie om in gesprek te gaan over hun zoon(s) en/of dochter(s) met de groepsleerkracht. Het betreft een zogenaamd omgekeerd oudergesprek waarbij de ouders aan het woord zijn over hun kind(eren).

Daarnaast bieden we nog twee keer per jaar de gelegenheid om een extra gesprek aan te gaan, soms omdat de leerkracht het noodzakelijk vindt u op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen van uw kind en soms op verzoek van u als ouders.

Daarnaast is het altijd mogelijk om een gesprek met de leerkracht aan te vragen. We staan graag voor u klaar.

Vind ons op Facebook